Kronika

Rosomák 2006

den příjezdu
(Čtvrtek 10.8.2006)

Sraz táborníků byl v 11:45 a vystupovalo se v Mostech někdy kolem 12:30. Poté jsme šli asi 2 km a když jsme přišli k Hambáči, tak jsme šli po jednom. V lese jsme museli ukázat na jednu z 5 hlav. Někomu se to podařilo hned na poprvé a jiným ne. Poté jsme šli do tábora. Tam jsme odevzdali všechno jídlo a ubytovávali jsme se. Po ubytování jsme prošli celý tábor a poté jsme začli hodovat. Po hodování jsme šli se představit a hrát hry. Poté jsme se šli navečeřet a hned na to do týpíčka. Tam jsme seděli u ohně a zpívali. Pak jsme šli spát.

Hledáme nového krále, jaký by měl být?

Hlava 1 : Měl by být hlavně krásný a umět na harfu, jako já.

Hlava 2 : Měl by rozumět lidem a každému vyhovět, jako já.

Hlava 3 : Měl by dbát na právo a spravedlnost a měl by hlavně přiznat chybu, jako já.

Hlava 4 : Měl by být hlavně dobrý obchodník, aby vedl zemi k prosperitě, jako já.

Hlava 5 : Měl by být silný a dobrý válečník, aby zahnal nepřítele, jako já.

Bombič

den druhý
(Pátek 11.8.2006)

heslo dne:

Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce. 1S 16,7

První polovina tábora se probudila již při jasném světle a s hlasitými hlasy a poté s tichým dupáním noh venku před stanem. Venku byla zima, ale přesto jsme tázavě vystrčili obličej. Byli to tři dívky, které za trest tedy za ranní ruch obíhali 10x stromy a křoviny před stany. Druhá polovina tábora se probudila až se zazněním Matyášovi flétny a s ospalými obličeji vyšli ze stanů. Po opravdu mokré rozcvičce jsme vypili teplé čaje a snědli snídani. Poté jsme se vrátili do stanů, kde začala každodenní povinnost ? uklízení. Po vzlétnutí táborové vlajky k nebi a Bohoušově odříkání denního hesla, jsme usedli do Betléma, kde jsme si kromě zpívání poslechli povídky z bible o izraelském lidu a králi Davidovi, která skončila vybráním nového krále po Saulovi. Poté jsme byli rozděleni mezi vedoucí a naučili se několik důležitých věcí. Kromě střílení z luku, jsme si vyzkoušeli sekat dřevo či zacházet s pilou a s nožem. Zajímavé bylo i zavazování základních uzlů. Po obědě nastal polední klid. Polední klid pro většinu znamená psaní deníků, pro některé odpočinek nebo hraní karet. Po poledním klidu nás Tereza naučila používat mapu a pár základních pravidel orientačního běhu. Menší děti byli přiděleny k starším zkušenějším závodníkům a už se mohlo vyrazit do lesa, kde jsme se nepokoušeli najít ?oranžovobílé čtverečky?, jak je to obvyklé, ale jen modré fáborky a lístečky s číslem kontroly. Všichni se dříve nebo později vrátili z lesa. Konečně jsme mohli zažít na vlastní kůži příběh krále Davida ? v tomto případě jeho pomazání. Stálí účastníci tábora začali mluvit o VTH, pro ty, co tady ještě nebyli, napnutě čekali, co to bude. Velká táborová hra začala nástupem a pokyny ke hře. Každá družina dostala do ruky několik papírků, někdy s červenými okraji, z kterých jsme měli složit čtverec. Chvilku trvalo najít rovnou zem, kde začít stavět. Modré družstvo se dostalo do vedení hned poté, co s výkřikem vyběhli od hotového čtverce. 2.úkol, do kterého se už pustili, byl nosit vodu ze vzdáleného dřezu po lžičkách do ešusu, aby v něm bylo něco kolem 1,5 cm vody. I když Péťa žlutým sfoukl nechtěně čtverec a museli ho složit znovu, dostali se zatím na druhé místo. Když už dvě družstva nosili vodu, bylo to celkem těžší, protože si navzájem dělali různé naschvály. Druhý úkol zabral družstvům hodně času, když každý přinesl z plné lžičky poloplnou, není se čemu divit. Červení se k ostatním konečně přidali, zato modří se odpojili a s naplněným ešusem ?olejem? šli na místo, kde byli minulý den pomazáni na modré. Na stejné místo, kde byli pomazáni červení či žlutí. Kdo nesl ešus, měl velikou zodpovědnost, protože na konci VTH nesměla žádná voda chybět. Hrozně opatrně se muselo jít přes velké kořeny stromů a přes potok se musel ešus předávat, protože nikdo nechtěl riskovat přechod po kluzké lávce. Po překročení potoka a vystoupání kopce jsme konečně uviděli vedoucí. Ti nám předali křížovku k vyluštění a zatím naše vyvolená jalovička musela předvést, jak taková jalovička bučí. Vyluštění křížovky nebylo tak záludné a tajenka všem družstvům vyšla: Jděte směrem k hamburgru, za 2. lávkou uvidíte. Za 2. lávkou na nás čekali Pája s Kubou a dostali jsme dva úkoly. 1. úkol byl přelézt hrazdu, což bylo pro pružné a 2. úkol prolézt žebříkem, což bylo spíše pro malé. Přelejzači hrazdy si svůj úkol nevybrali nejlépe, protože na konci VTH byli politi ?pomazáni? na krále. Po VTH družstva dostala další úkol a to vymyslet si název a pokřik. Při nástupu a odříkání postupně názvů a hesel družstev se vedoucí i hodněkrát zasmáli. Tady jsou názvy a hesla všech družstev seřazená v pořadí 1.VTH:

3.Bílí tygři : Tygři jsou bystří, bílí tygři jsou chytří a Maník je trapnej.

2. Čiháci : Čiháci jsou svěží, do cíle hned běží.

1. Sex bomb : Sex bomb to vyhrají J, když né tak nevadí. L

Po večeři následoval jen každodenní nástup s baterkou a zpěvníčkem do tee-pee. V tee-pee byla nádherná kouřová atmosféra se zpíváním a různými hrami. Po modlitbě následovalo usínání ve stanech nebo hlídka.

Michaela Šrámková

den třetí
(Sobota 12.8.2006)

Když jsme se probudili, tak jsme šli na rozcvičku. Po rozcvičce jsme si uklízeli stany. K snídani jsme měli chleba s marmeládou. Po snídani byl cvičný orienťák. Po cvičném orienťáku byl dobrý oběd. K obědu byla bramboračka a kolínka s mákem nebo skořicí. Bylo to velmi chutné, jelikož to dělala Bára. Po obědě byl dvouhodinový odpočinek. Potom bylo VTH. Museli jsme skolit Goliáše. Goliáš byl pěkný neřád, protože se nám vyhýbal. Když jsme ho trefili papírovýma koulema do

Obličeje, mohli jsme běžet do tábora. V táboře jsme měli večeři. K večeři jsme měli vajíčkovou pomazánku s chlebem. Po večeři jsme šli do týpí, kde jsme zpívali. Potom jsme šli spát a hlídky hlídali tábor.

den čtvrtý
(Neděle 13.8.2006)

heslo dne:

Hospodin je síla má a štít můj, mé srdce v něj doufá.

Neděle je den odpočinku a proto jsme se vzbudili dýl, a byla kratší rozcvička. Po rozcvičce jsme šli na snídani a pak na nástup. Na nástupu jsme se přihlásili, kdo chce plnit péra a Jarda to odpískal. Poněvač je málo dříví, tak jsme ho museli nasbírat. Po nasbírání dřeva jsme si měli vyrobit hudební nástroj, kterým dříve nebo déle jsme museli uspokojit krále Saula ze své naštvané chvíle. Pak jsme šli na oběd, který byl moc dobrý. Po obědě následoval polední klid. Po poledním klidu jsme se všichni vydali na pravý orientační běh. Na místě jsme si rozdali buzoly, čipy a mohli jsme vybíhat. Až doběhla do cíle většina lidí, tak jsme se sešli a zjistili, kdo v lese zabloudil. Hned nám došlo, že v lese zůstal malej Péťa a Jirka. Až po chvíli jsme zjistili, že tam je vlastně ještě Lucka a Vašek. Nakonec se ale vrátili a proto jsme mohli jít všichni do tábora. V táboře jsme měli chvilku klid a pak jsme šli na večeři. Po večeři byl nástup, ale diplomky se ještě nerozdávali, proto jsme se mohli jít brzy ohřát do tee-pee. V tee-pee jsme zpívali, pomodlili jsme se a krom hlídky jsme šli spát.

Pořadí v orientačním běhu:

D,H 10N: 1. Matěj V.

2. Domča H.

3. Mikeš M.

D,H 12: 1. Bohouš K.

2. Bára K.

3. Katka M.

D,H 21E malý: 1. Jana B.

2. Míša Š.

3. Iveta B.

D,H 21E všichni: 1. Pája S.

2. Kuba Č.

3. David B.

Iveta Benešová, Bára Kubičková

den pátý
(Pondělí 14.8.2006)

Ráno začalo jako obvykle rozcvičkou, kterou dnes vedl Jarda. Po rozcvičce následovala ranní hygiena a úklid stanů. K snídani dnes byla ovesná kaše. Poté následoval ranní nástup a pak už se šlo na dnešní dopolední duchovní program, který dnes vedl Jirka. Kolem 12:00 hod. byl vynikající oběd ? lunchemeat.Po obědě byl polední klid, při kterém se odpočívalo, plnily se pera, psaly se deníky a kronika atd. Po poledňáku byla svačina, no a poté se už mohlo vyrazit na další etapu VTH. Každé družstvo dostalo 3 vlajky. Museli jsme se rozdělit tak, aby na každém stanovišti byl jeden člen družinky. Stanoviště byly následující: 1.úkol na myšlení, 2.šifra, 3.mrštnost, 4.spojka a 5.lukostřelba. Když člen družinky na prvním stanovišti měl úkol splněn, zamával vlajkou vodorovně na další stanoviště. A ten na 2.stanovišti mohl začít plnit úkol atd. Když ale někdo si nevěděl rady, zamával vlajkou svisle na sousední stanoviště a mohli se členové družinky vyměnit. Stanoviště byly od sebe docela vzdálené. Spojka plnila funkci vlajky mezi 3. a 5.stanovištěm, protože z 3. na 5.stanoviště (a naopak) by vlajka nebyla vidět. Zvítězilo družstvo, které nejrychleji splnilo všechny stanoviště. Po VTH byla večeře. Potom následovala večerní hygiena a večerní nástup s vyhlášením výsledků dnešní VTH. Poté se šlo do tee-pee na večerní program. Asi kolem 22:00 se šlo spát. A hlídky hlídat.

den šestý
(Úterý 15.8.2006)

heslo dne:

Nedejte se přemoci zlem, ale přemáhejte zlo dobrem.

Když nás Matyáš probudil svým pískáním na píšťalu, byla rozcvička. Po rozcvičce jsme si jako obvykle uklízeli stany až na pár jedinců (např. ? Katka & Lucka). Po snídani jsme šli na kolektivní práci ? řezat dřevo a lámat soušky. Potom jsme se posilnili supr obědem, který vařila naše Bára. Po odpoledním klídku bylo VTH. Matyáš nás zavedl hluboko do lesa, kde jsme si měli zvolit místo a ofáborovat jej. Na místo jsme rozložili 5 vlajek s barvou družstva, které jsme si měli během hry ochránit, páč jiné družstvo nám je mělo vzít a schovat zas na své místo. Matyáš odpískal hru a začali jsme hrát. Ale neobešlo se to bez podvádění. Na 1.místě byli Bílí tygři, na 2.místě ? SEXBOMB a samo, že poslední byli mé oblíbenci ? ČIHÁCI alias BOBŘI. Večer jsme šli zpívat do tee-pee, ale to ještě nebyl konec dne, páč jsme se museli vypravit hluboko do lesa a museli jsme králi Saulovi (nějak nenápadně) ustřihnout či uříznout kousek pláště, šoupnout ho do kapsi a nevytratit. Někteří z nás se i báli, ale překonali to. Pak jsme se jen vrátili zpátky do tábora. Bylo už fakt pozdě, tak jsme zalehli a jen spali?? a spali.

Lucka Cibuzarů, Domča

den sedmý
(Středa 16.8.2006)

heslo dne:

Kdo naději skládá v Hospodina, obdrží zemi.

Ráno bylo studené, ale krásně svítilo sluníčko. Rozcvičku vedl Pája. Po rozcvičce byla výborná snídaně. Vlajku vztyčovala Iveta. Celé dopoledne jsme věnovali dávání první pomoci. K obědu byla omáčka s knedlíkem. Po obědě byl poledňák a po něm VTH Dobývání Jeruzaléma. Museli jsme jít podle azimutů a sbírat mapku Jeruzaléma. Vyhráli to Bílí tygři. Pak byla výborná večeře. Protože byla zaseklá vlajka, musel Matyáš vylézt na stožár a odblokovat. Poté jsme šli do týpíčka a pak spát.

den osmý
(Čtvrtek 17.8.2006)

heslo dne:

Chtějte porozumění jeden pro druhého, nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám.

Hned, co jsme vstali, byla jako obvykle rozcvička. Po rozcvičce jsme měli vydatnou snídani. Po snídani jsme šli na duchovní program do přírody na procházku. Měli jsme šest zastávek, na kterých jsme zpívali a povídali. Na konec jsme objevili krabici s dobrotama. Byly tam jablka, horalky a velká čokoláda, kterou nám pořídili lidi z tábora, jelikož jsme měli ?absťák?. Potom byl oběd a po obědě odpolední klid, takže jsme mohli plnit pera. Potom byl takzvaný desetiboj. Na prvním stanovišti byly sirky, potom poznávání kytek, lukostřelba, dřevo, běh, lovení lžíce z lavoru, házení koulí. Potom hod dřevem , skákání do dálky a nějaké povídání a otázky od Jirky. Pak jsme měli večeři a po večeři jsme šli zpívat do týpý a hrát řečníka. No a pak se blížil den ke konci a šli jsme spát a hlídky hlídali celou noc.

Katka Meindlová

den devátý
(Pátek 18.8.2006)

heslo dne:

Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství tvoje, pro své velké slitování, zahlaď moje nevěrnosti.

Po probuzení následovala rozcvička, proběhli jsme kol tábora, protáhli se a čile a svěže jsme se vrhli do jídelny. Najedení a v plné síle jsme museli na dříví. Dokonce jsme našli i pár hub, tak jsme byli šikovní. Vyčerpaní jsme se museli posilnit obědem, který byl vynikající když ho vařila naše Barča Č. Při odpoledním klidu se jen odpočívalo, teda až na službu, ve které jsem byla i já. Museli jsme totiž umejt nádobí. Pak Matyáš připravil VTH, můžu sama za sebe říct, že byla hrozně náročná. Kluci museli udělat 5 šípů a tím ulovit kuře. Holky toho měli trochu víc, museli sekat dříví, připravit oheň a potom to kuře upéct nebo ugrilovat, ale byl v tom háček, museli jsme nasekat dříví za peníze a pak nakupovat potřeby na grilování. Byla to moc dobrá večeře a opravdu se družstvům povedla. Po večeři jsme se sešli u velkého ohniště za stany a zpívali jsme. Někteří z nás si ještě před spaním udělali pero za souhvězdí a já byla mezi nima.

Lucka Cibuzarů

den desátý
(Sobota 19.8.2006)

Dnes byl budíček posunut o půl hodiny. V půl osmé tedy začla znít Matyášova flétna. Následovala rozcvička, ranní hygiena, úklid stanů, snídaně a ranní nástup. Po nástupu se šlo do jídelny na duchovní program. Poté jsme si vzali plavky a ručníky a šlo se ke Zvůli. Když jsme se vrátili zpět do tábora, následoval hned dobrý a chutný oběd. Po obědě byl polední klid, při kterém se mohli naposledy plnit pera. Plnilo se i pero kamenné tváře. Po poledňáku byla svačina a poté následovala už poslední etapa VTH. Cílem bylo získání té pravé královské koruny. V lese na vyhraničeném území jsme ji měli najít. Mohli jsme korunu získat od obchodníka nebo zabitím Abšalóma ? ovšem napřed jsme je museli najít. Obchodník chodil lesem a Abšalóm byl schovaný. Ale tu pravou korunu hlídalo vojsko a jak jsme se přiblížili, mrštili po nás koulí. To jsme se pak museli vrátit ke svému místu pro další život. Družinka měla celkem několik životů. Bílí tygři zabili Abšalóma, vzali korunu a běželi do tábora k Báře. Ale ta jim řekla, že to není ta pravá koruna a že musejí se vrátit a pokusit se získat tu pravou korunu. Nakonec se podařilo Bohoušovi ?ukořistit? tu pravou korunu a tudíž skončila hra a Čiháci alias Bobři vyhráli. Druzí byli Sex bomb, protože smlouvali s obchodníkem, ale nakonec korunu nekoupili, protože zjistili, že to není ta pravá. Po VTH byl odpočinkový čas. Pak byla večeře, večerní hygiena a večerní nástup. Po nástupu se šlo k táborovému kruhu a slavnostně se zapálil oheň. U tohoto slavnostního ohně se vyhlásily výsledky jak dnešní VTH, tak výsledky celkové. Pak se ještě četlo, zpívalo a povídalo. Byla to krásná atmosféra. Někdy pozdě večer se šlo spát. Dnes už hlídky nebyly.

den odjezdu
(Neděle 20.8.2006)

Dnes hned po probuzení byla velmi rychlá rozcvička. Po ní jsme si začali balit věci. Po snídani jsme se rozdělili k jednotlivým pracím. I letos (tak jako minulý rok) se už celé tábořiště bouralo. Bylo toho třeba udělat moc ? sbourat stany, shodit tee-pee, vyklidit kuchyň a kancl, sbourat latríny atd. Kolem poledního jsme si dali svačinu. Poté se ještě pokračovalo v pracích a úklidu tábora. Okolo 14:00 hod. jsme si vzali svačiny na cestu, rozloučili se s tábořištěm a se slzičkami na krajíčku vyrazili na vlak do Kaprouna. Cesta byla v pohodě. Asi v polovině jsme si

Dali pauzu na svačinu. No a pak jsme pokračovali dál. Když jsme přišli do Kaprouna na lesní zastávku, na chvíli jsme si sedli a že budeme čekat. Ale to už jsme uslyšeli houkání a mohli jsme se začít zvedat. Vlak zastavil, my jsme nasedli a pomalu, ale jistě jsme se blížili do Jindřichova Hradce. Cestou jsme si ještě naposledy všichni společně zpívali různé písně. Na nádraží v JH čekala spousta rodičů. Chytli jsme se za ruce a zazpívali ?Dál přece nejdeme sami.? Pak jsme ještě všichni museli počkat na nádraží, protože nepřijely věci. Ty dorazily asi o 15-20 minut déle. No a potom si každý vzal své věci a přišlo dlouhé smutné loučení a rozchod do domovů.

Related Images:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..