Kronika

Rosomák 2005

Příjezdový den

(Středa 3.8.2005)

Na vlakovém nádraží v Jindřichově Hradci jsme se sešli v 11:45 hod. Odevzdali jsme veškerou bagáž do aut, které byly připraveny. Poté jsme nastoupili do autobusu, který jel ve směru Kunžak-Mosty. Vystoupili jsme a vydali jsme se lesní cestou do tábora, asi v polovině cesty jsme se zastavili na svačinu a zde nám Bára přečetla začátek z knihy Tajuplný ostrov. Četla nám, že 4 lidi a jeden pes se vydali z města Richmond v období války Sever proti jihu za svobodou v balónu a balón počal klesat, vyházeli z něj všechny věci, ale nějak to nepomohlo, tak odřízli koš, ale pořád nic, tak balón spadl na ostrov pevninu a jeden člen výpravy se ztratil, byl to inženýr Smith. Dále nám Bára řekla, jakým způsobem se rozdělíme do skupin, bylo to tak, že na rozcestí leží papírky se jmény a barvami a když najdeme své jméno, tak podle barvy na lístečku se rozdělíme. Skupiny jsou: červení rádce Markéta D., Honza H., Karolína M., Lenka V., Matěj N., Denisa Š., zelení rádce Kuba Č., Anička M., Majda D., Bára S., Jirka M., Matěj V., modří rádce Pája S., Iveta B., Katka M., Bohouš K., Tomáš L., Veronika P., oranžoví rádce Filip H., Štěpán N., Markéta K., Jana B., Kamila M., Vítek L. Potom jsme běželi po 30 minutových intervalech po fáborkách. Jako v balóně. Cestou jsme museli vyhodit všechny věci a poté jsme jeli po provaze a museli jsme co nejrychleji doběhnout do tábora, aby nás nespláchlo moře. Když jsme doběhli do tábora, mohli jsme obsadit stany a vybalit věci. Od vybalení už uběhla pěkná chvíle a my jsme s Vaškem H., Matyášem K., Kryštofem M. a Janou N., která přišla později, šli na 1 hod. hrát různé seznamovací hry. Vrátili jsme se akorát na večeři, ke které byly chleby. Jakmile jsme dojedli, tak nám Jarda H. sdělil, že se máme po jednom asi po 5 min. dostavit do týpka, tak se začala před týpkem tvořit fronta. V týpku nám řekli, kdo prošel, aniž by ho spláchlo moře a kdo ne. Po nástupu jsme se znovu sešli v týpku na písně a dostali jsme přívěsky, ale ti, které moře spláchlo, nic nedostali. Potom jsme šli spát. Asi kolem půl dvanácté vzbudili ty chudáky, což byli 4 lidi: Honza H., Majda D., Jana B., Bohouš K. Ti museli jít do lesa a blikat baterkou, potom vzbudili všechny ostatní a ti je šli hledat. A když jsme se vrátili do tábora, tak jsme šli opravdu spát.

Honza H.

Den druhý
(Čtvrtek 4.8.2005)

heslo dne:

Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí Mt 16,26

Ráno jsme díky noční hře vstávali později, některá ranní ptáčata však nevydržela spát a dělala takový randál, že se Matyáš s Kryštofem rozhodli, dát jim co proto. Rozcvička byla šílená! Když jsme přiběhli do tábora, s chutí jsme snědli snídani. Letošní první nástup s vlajkou proběhl hladce. Také chvilka u ohniště proběhla bez problémů, akorát nás udivilo, jak vedoucí připomínali, že i trosečník potřebuje oheň. Měli jsme se proč divit, tábor byl bez dřeva a my až do oběda řezali, sbírali a sekali. Hadí ocásky jsme do sebe cpali s ohromnou chutí a odpočinek také přišel vhod. Po poledňáku jsme tee-pee vyslechli další kapitolu z knihy Tajuplný ostrov. Byla o tom, jak Harbert a Pencroff obstarávali obydlí, oheň a potravu. Našli nějaký skalní útvar, oheň zapálili poslední sirkou a vybrali vajíčka z holubích hnízd. My už jsme obydlí měli, ale v rámci VTH jsme si museli opatřit potravu a oheň. Na skále nad táborem byla hnízda s vajíčky. Museli jsme získat vajíčka, ale neporušit hnízdo a nedotknout se vajíčka něčím, co smrdí člověkem. Sundali jsme vejce ze skály a do tábora jsme ho museli dostat tak, že ten, kdo nesl vejce, nemohl udělat krok. V táboře jsme je dali do ešusu, vyfasovali lžíce a nosili vodu do ešusu. Když bylo vody dost, nasbírali jsme dříví a vyfasovali každý jednu sirku a museli vajíčko uvařit na tvrdo, pak jej odevzdat vedoucím. Po VTH byla večeře a večerní nástup. Pak zpívání v tee-pee. Nakonec jsme šli spát.

Anna Měkutová

Den třetí
(Pátek 5.8.2005)

heslo dne:

Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. Každý ať dává pozor, jak na něm staví.

Dnes nás probudila Bářina flétna. Hned následovala rozcvička. Po rozcvičce pak ranní hygiena, úklid stanů a vynikající snídaně. Potom byl ranní nástup, po kterém se šlo do táborového kruhu na duchovní program. Dnes jsme se zabývali Podobenstvím o dvou stavitelích. David nám rozdal papírové domečky na jednu stranu jsme měli napsat z čeho se skládá náš život nyní a na druhou stranu naše plány do budoucna. Po duchovním programu jsme šli k rybníčku na louku hrát hry ( hutututu, panelák). Do tábora jsme se vrátili na oběd, po kterém byl docela dlouhý polední klid. Po poledním klidu následovala svačina a poté jsme se z jídelny přesunuli do tee-pee, kde nám Jaňák četl další úryvek z Tajuplného ostrova. Po četbě následovala 3.VTH POUŤ PRO MAPU. Rádci zůstali v táboře a luštili šifry, pro které ostatní běhali. Cesta byla označena fáborky. Některé šifry byly dokonce vyluštěny a nikdo neví, kdo je vyluštil. Když si rádce nevěděl se šifrou rady, mohl jít k Jaňákovi, tam ušít kousek váčku a dostat klíč. Když už všechny šifry byly v táboře u rádců, dostali jsme mapu a museli najít místo, kde byly schovány kožené mapy ostrova. Greenhorni a Balonbyňané si zašli pěkný kus cesty. Dokonce vyšli z mapy. Když byli konečně všichni v táboře, šli jsme k táborovému ohništi a protože jsme všichni měli už hlad, začli jsme ihned opékat buřty. Pak jsme ještě chvíli zpívali. Ještě než jsme zalezli do spacáků, sešli jsme se na náměstíčku u stožáru a konal se pozdní nástup

Den čtvrtý
(Sobota 6.8.2005)

heslo dne:

Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mne chodit po svých stezkách, veď mě cestou své pravdy. Ž 25,4

Dnešní ráno začalo jako obvykle budíčkem, rozcvičkou, ranní hygienou a snídaní. Během snídaně přijeli Hezounovi a přivezli ornitologa. Po snídani a ranním nástupu jsme se sešli v jídelně a ornitolog nám povídal o ptácích. Posílal nám i obrázky ptáků. Po přednášce jsme dělali na dřevu. Někteří se vždy odpojili a šli k Vaškovi a Kryštofovi na Setnův běh. Ve 12:00 hod. byl oběd a po něm následoval polední klid, při kterém se plnily pera a psaly deníky. Po poledním klidu byla svačina. Poté jsme se střídali u různých stanovišť př. Batika, výroba svíček, tkaní, práce s mapou a busolou. Toto byl program celého dnešního odpoledne. Po tomto byla rovnou vynikající večeře. Po večeři pak následovala večerní hygiena a večerní nástup. I dnešní večer jsme strávili v tee-pee, kde se zpívalo, povídalo a hrála hra (dostihy). Pak už jsme zazpívali na dobrou noc a rozešli jsme se do našich stanů.

Den pátý
(Neděle 7.8.2005)

heslo dne:

Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady, aby ji obdělával a střežil. Gn 2,15

Dnes jsme vstávali o něco déle než normálně. A to v 7:30 hod. Po budíčku následovala dnes trochu klidnější a hlavně nepovinná rozcvička. Poté byla ranní hygiena, úklid stanů a snídaně. Po snídani a ranním nástupu jsme se sešli v jídelně a Jaňák nám přečetl další úryvek z Tajuplného ostrova. Potom už začalo 4.VTH LOV DIVÉ ZVĚŘE. Každá družinka musela obejít několik stanovišť. U každého stanoviště jsme měli za úkol ulovit divá zvířata př. zajíce, bizony, ryby Lovili jsme různými způsoby př. nahazování smyčky na kůl. Po VTH zhruba v 11:00 hod. jsme se sešli v táborovém kruhu na táborové nedělní bohoslužby. Po nich jsme se rozloučili s Davidem, který musel odjet a šli jsme na oběd. Pak následoval polední klid, který byl opět do 15:00 hod. Po poledňáku a svačině začal dnešní odpolední program. Jedna družinka se šla sprchovat, další šla na malý orienťák, další na léčivky a protože dvě družinky ještě netkaly, vystřídali se u tkání. Tento program se táhl celé odpoledne a družinky se různě střídali. Večer jsme si pochutnali na večeři. Po večeři, večerní hygieně a večerním nástupu se šlo jako každý večer do tee-pee, kde se zpívalo, zamýšlelo nad duchovním programem a hrála hra. Po zazpívání písně na dobrou noc jsme se rozešli každý do svých spacáků.

Den šestý
(Pondělí 8.8.2005)

heslo dne:

Ježíš říká: pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Mt 11,28

Dnešní den začal budíčkem v 7:00 hod., rozcvičkou, ranní hygienou, úklidem stanů a snídaní. Po snídani následoval ranní nástup se vztyčením vlajky a duchovní program. Náplní dnešní duchovního programu bylo zamyšlení nad Podobenstvím o hostině. Potom jsme se rozdělili po družinkách a každá družinka dělala něco jiného jedna šla na prusíkování, druhá na ohně, třetí na uzly a čtvrtá na malý orienťák, protože všichni jím včera neprošli. Po chvilkách jsme se střídali. Asi ve 12:00 hod. byl oběd. Po obědě byl polední klid, během kterého se plnily pera a dopisovaly deníky a kronika. Potom jsme měli v lese v okolí tábora chytit Jirku K., který byl v maskáčích a schovával se. Chytli jsme ho docela brzy. Pak jsme měli jít rovnou na louku nad rybníček. Tam jsme si zahráli s Vaškem a Kryštofem hry. Po chvilce přišel Jaňák a přečetl nám další úryvek z Tajuplného ostrova. No a pak začalo 5.VTH OPIČKY NA NÁVŠTĚVĚ. Úkolem bylo, dostat se nepozorovaně k jídelně a vzít svačinu. Která družinka měla svačiny pro všechny své členy, došla do tábora k vedoucím a mohla si tu svačinu sníst. Ale my když jsme byli za hranicemi, které byly okolo tábora označeny fáborkama, a uviděli nás vedoucí a řekli naše jméno, museli jsme běžet k Hambáči. Pak jsme mohli znovu hrát. Po VTH byla večeře, po které jsme si po skupinách chodili rozvazovat naše batikovaná trička. Když měli všichni trička rozvázané, byl večerní nástup, při kterém se mimo jiné vyhlašovali výsledky dnešní VTH. Na krásném čtvrtém místě se umístili Balonbyňané, na třetím místě byli Ostrovní krysy, na druhém místě skončili Greenhorni a konečně na prvním místě se umístili Pilgrimové. Po nástupu se šlo do tee-pee, kde se zpívalo, zamýšlelo ještě nad duchovním programem a hrála hra. Také se vedoucí zeptali jen tak pro jejich informaci, kdo při VTH opravdu běhal k Hambáči. Byli to hlavně starší, z malých neběhal skoro nikdo. Asi v 21:30 hod. jsme zalezli do spacáků a pomalu usínali.

Den sedmý
(Úterý 9.8.2005)

heslo dne:

Ježíš říká: Já jsem dobrý pastýř, znám své ovce a ony znají mne. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. J 10,14.11

Dnešní ráno začalo budíčkem, rozcvičkou, ranní hygienou, úklidem stanů a snídaní. Po snídani a po ranním nástupu následoval duchovní program, při kterém jsme se dnes věnovali Podobenství o ztracené ovci. Po duchovním programu jsme se rozdělili po družinkách a každá skupinka šla jinam Balonbyňané a Ostrovní krysy šli na Šlapání dlážky, Pilgrimové šli na prusíkování a Greenhorni dělali na dřevu. Různě jsme se pak střídali. Potom ještě přibylo jedno stanoviště a to orienťák. Toto byl program celého dopoledne. Ve 12:00 hod. byl oběd a po něm následoval polední klid, který trval jako každý den do 15:00 hod. Pak byla svačina, po které jsme se sešli v táborovém kruhu a Jaňák nám přečetl další úryvek z Tajuplného ostrova. Pak už začalo dnešní 6.VTH Lodičkou k táboru. Nejprve jsme museli najít zprávu, abychom zjistili, kam máme jít. Cestou jsme museli obejít několik stanovišť s různými úkoly. Cílem bylo najít svého maskota a doběhnout zpět do tábora. Po VTH byla večeře. Poté následovala večerní hygiena a večerní nástup, při kterém jsme se dozvěděli výsledky dnešní VTH. První byli Balonbyňané, druzí Greenhorni společně s Pilgrimy a Ostrovní krysy byly třetí. I dnešní večer jsme zakončili v tee-pee, kde se zpívalo, zamýšlelo ještě nad duchovním programem a hrála hra. Asi v 21:30 hod. jsme zazpívali na dobrou noc a šli spát.

Den osmý
(Středa 10.8.2005)

heslo dne:

Každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu, vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš. Jk 1,19-20

Ranní rozcvička byla ve znamení orientačního běhu a stejně tak většina dopoledne. Běhali jsme po lese mezi imaginárními značkami a pak běželi do tábora. Snídaně, ducháč a nástup proběhli hladce, stejně jako předešlé dny. Následovalo dokončení turnaje ?Šlapání dlážky. Vyhrál Bohouš. Pak už byl orientační běh, ale ještě před ním bylo VTH a oběd. V rámci VTH jsme měli za úkol postřílet co nejvíc pirátů a přitom nebýt zasaženi. Vyhráli zase Balonbyňané, kteří se ke konci tábora začali velmi zlepšovat. K obědu byly palačinky. Po poledním klidu nastal již zmiňovaný orientační běh. Byl rozdělen na tři kategorie: mini, prostřední a super. Mini trať byla po fáborkách, prostřední byla trať normálního orienťáku dlouhého cca 2 km. Super orienťák měřil 2,5 km. Myslím, že všechny věkové kategorie si dobře zaběhaly. Orienťák se protáhl až do večera. Zbývala už jen večeře, večerní nástup, při kterém jsme se dozvěděli pořadí, a večer v tee-pee. Při něm jsme se dozvěděli, že náš den zatím nekončí. Menší měli stezku odvahy a větší naváděčku. Já jsem šla na naváděčku s Filipem. Jarda nás i s ostatními napěchoval do auta a zavázal nám oči šátky, abychom nevěděli, kam jedem. První vystupovali Honza s Pájou a po nich už my dva. Byla to zajímavá túra, byli jsme vysazeni u Kapouna ve 12 hodin v noci a v 7 ráno jsme došli do tábora. Nohy jsme necítili a navíc se museli schovávat před chodci, které jsme nesměli potkat. Zažili jsme ale krásné chvilky, které za to stály: sova ve volné přírodě, padající meteorit, pohled na dlouho hledaný Kunžak a vytoužený tábor. To vše jsme zažili dnešní noci.

Anička Měkutová

Den devátý
(Čtvrtek 11.8.2005)

heslo dne:

Na božím soudu není milosrdenství pro toho, kdo neprokázal milosrdenství. Jk 2,13

Dnes byl budíček posunut až na 8:30 hod., protože byla noční hra. Ti, co byli na zaváděčce, mohli spát celé dopoledne. Jinak ostatní museli jako vždy na rozcvičku. Po rozcvičce následovala ranní hygiena, úklid stanů, snídaně a ranní nástup, při kterém se řeklo pouze heslo dne a zazpívalo se ?Už svítá jasný bílý den, protože vlajka byla od včerejšího večerního nástupu šprajclá. Po nástupu se šlo do jídelny na duchovní program, jehož tématem bylo Podobenství o nemilosrdném služebníku. Pak jsme museli všichni škrábat brambory na oběd. Po škrábání brambor jsme si mohli tipnout, kdy přijde Pája s Honzou ze zaváděčky. Poté šli ještě ti, co neprusíkovali, prusíkovat a ostatní dělali na dřevu. Mezitím přišel Páje s Honzou. Nejblíže svého tipu byl Víťa. Po 12:00 hod. byl oběd, po kterém následoval úžasný polední klid. V 15:00 hod. se konala svačina a potom se šlo poprvé ke Zvůli se vykoupat. U Zvůle nám Jaňák přečetl další úryvek z Tajuplného ostrova. Když jsme se blížili zpět k táboru, zastavila nás Bára a vysvětlila dnešní 8.VTH Nemocný Harbert. Museli jsme vyrobit nosítka a přenést na nich nemocného Harberta nejmladší člen družinky do tábora. V táboře jsme ho položili a hledali papír, abychom věděli, co máme dělat dál. Papír jsme našli zevnitř na dvířkách marodky. Nyní jsme museli běžet po cestě k Hambáči a sbírat kousky papírků. Z těch kousků jsme pak složili recept a vše, co na něm bylo napsané, jsme museli nasbírat a dát do ešusu. Vznikl z toho lék pro Harberta. Nejprve jsme ho museli ochutnat my, abychom zjistili, jestli tím Harberta třeba neusmrtíme J. Pak ho teprve musel sníst i Harbert. Po skončení VTH byla večeře. Potom následovala večerní hygiena a večerní nástup, při kterém jsme se dozvěděli výsledky dnešní 8.VTH. Na čtvrtém místě skončili Greenhorni, na třetím místě byli Balonbyňané, na druhém místě byli Pilgrimové a na prvním místě se umístily Ostrovní krysy. Po nástupu se šlo jako každý večer do tee-pee, kde se zpívalo, povídalo a hrála hra. Kolem 21:30 hod. jsme zalezli do spacáků a pomalu, ale jistě usínali.

Den desátý
(Pátek 12.8.2005)

heslo dne:

Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak i vy ve všem jednejte s nimi. Mt 7,12

Dnes se vstávalo normálně v 7:00 hod. Následovala rozcvička, ranní hygiena, snídaně a ranní nástup. Po nástupu jsme se sešli v táborovém kruhu na duchovní program, jehož náplní bylo Podobenství o milosrdném Samařanu. Protože dnes byla poslední možnost plnit pera, bylo celé dopoledne vyhrazeno na plnění jakýkoliv per. Ve 12:00 hod. byl oběd, po kterém následoval polední klid, při kterém se ještě mohly plnit pera. V 15:00 hod. proběhla svačina a po ní se plnilo poslední pero a to pero kamenné tváře. Pak jsme se sesedli na táborovém náměstíčku a Jaňák nám přečetl další úryvek z Tajuplného ostrova. Poté už začalo poslední 9.VTH. Dostali jsme katastrální mapu, na které byl obrys tajuplného ostrova. Na ten obrys jsme museli přiložit koženou mapu ostrova s dopsanými čísly a názvy a tak jsme se dozvěděli, kde máme hledat poklad. Bylo to ve Vlčí jámě. Když všechny družinky byly s pokladem zpátky, následovalo focení, protože Mikeš už odjížděl. Po focení se šlo na večeři. Poté následoval večerní nástup, při kterém jsme se dozvěděli jak výsledky dnešní 9.VTH tak celkové umístění ve VTH i v bodování. V dnešní poslední 9.VTH zvítězili Pilgrimové. Greenhorni, Balonbyňané a Ostrovní krysy skončili na čtvrtém místě. Celkové VTH vyhrály Ostrovní krysy, druzí byli Pilgrimové, třetí Greenhorni a čtvrtí Balonbyňané. Celkové bodování vyhráli Pilgrimové, druzí byli Greenhorni, třetí Balonbyňané a čtvrtí Ostrovní krysy. Po nástupu jsme se sesedli na táborovém náměstíčku a Jaňák nám přečetl další úryvek z Tajuplného ostrova. Pak přiběhla Lucka, že v jídelně našla papír, na kterém bylo napsáno OHRADA. Běželi jsme tedy k Ohradě. Odtud vedl provázek, který jsme sledovali. Došli jsme až ke skále, kde bydlel kapitán Nemo. Ten nám něco řekl a dal nám na památku zrcátka. Pak jsme šli zpět do tábora a rovnou k slavnostnímu ohni. Zde se zpívalo. Poté nám Jarda přečetl krátkou kapitolu z knížky, abychom věděli, proč jsme dostali zrovna zrcátka. Pak jsme zazpívali Dál přece nejdeme sami a rozloučili se s Ivetkou, Janičkou a Denisou. Poté se ještě chvíli zpívalo a povídalo a potom už šli mladší 12-ti let spát. Starší mohli zůstat ještě u ohně společně s vedoucími. Asi kolem 0:00 hod. šli i starší spát.

Den odjezdu
(Sobota 13.8.2005)

Dnes se vstávalo v 7:00 hod. Poslední rozcvička byla velmi rychlá. Po ní jsme si museli sbalit věci. Pak teprve byla snídaně. Ještě před snídaní přijeli Brňáci. Po snídani jsme se rozdělili k pracím. Letos se totiž už celé tábořiště bouralo. Uklízelo se skoro všechno. Kolem poledního jsme se alespoň trochu posilnili. Pak se ještě pokračovalo v pracích. Před 14:00 hod. jsme pomohli dát krosny do aut, potom jsme si vzali svačiny a vyrazili na vlak. Z vedoucích šli Jarda, Bára a Jana N. Cestou jsme si povídali o všem možném. Asi v polovině cesty jsme udělali přestávku na svačinu. Pak jsme pokračovali dál. V Kaprouně v jedné docela hezké hospůdce jsme si všichni koupili nanuka. Pak jsme pokračovali dál do lesa na vlakovou zástavku. Protože jsme přišli docela brzy, Bára nám četla Tajuplný ostrov. Když přijel náš vlak, nasedli jsme do něj a pomalu, ale jistě jsme se blížili do Jindřichova Hradce. V Lomech k nám přisedl Tomáš L. s Domčou, Eliškou a Jáchymem. Cestou jsme zpívali různé písně. Když jsme přijeli do J.Hradce, na nádraží již čekala auta s našimi věcmi. Na nádraží jsme ještě utvořili kruh, chytli se za ruce a zazpívali naši táborovou hymnu a Dál přece nejdeme sami. Pak přišlo dlouhé smutné loučení a rozchod do domovů.

Related Images:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..